2011

13. 02. 2011

Prítomní:

09. 01. 2011

Prítomní: Štefanec P., Bobok, Ondrejka J., Vida, Chlepko, Ondrejka M., Balážiková, Balážik, Štanga, Drozd, Svitok, Štefanec V., Hudeček, Magdin,

Predseda klubu zostáva Peter Štefanec, Podpredsedova Vladimír Bobok a Juraj Ondrejka, hospodár klubu bol zvolený Ľubomír Vida. Prijali sme noých členov: Vincent Drozd, Jozef Svitok a Vladimír Štefanec. Dušan Magdin na vlastnú žiadosť nebude člen klubu, bude sa len príležitostne zúčastňovať akcií klubu.

Prehodnotili sme ekonomiku klubu, každý člen si musí doplaťiť členské za predchádzajúce roky, v hodnote 3€ za mesiac. Noví členovia si zaplatili vstupný poplatok 10€.

Odsúhlasili sme členské známky do AHV vo výške 7,50€ pre členov klubu a 10€ pre nových členov.

Štefananec P. a Vida musia navštíviť Petra Mokrého a prevziať financvanie klubu.

Dohodli sme klubové akcie na rok 2011. Podrobne rozpísané v sekcií Čo plánuješ?