schôdza 24.2.2013

  • voťba nového predsedu klubu
  • voľba nového podpredsedu klubu
  • vyplatenie členského za predchádzajúce roky
  • plán činnosti na rok 2013
  • oboznámenie s valným zhromaždením AHV v Ružomberku


Schôdze klubu

 

v Nedeľu 5. 6. 2011o 13 hod

schôdza klubu dôvod je organizácia ČEZETA zrazu, plnenie úloh a jazda na veteránoch.

NEDEĽA   22. 5. 2011

O 13 hod pred mojím domom na Zapotôčkoch odchod na veterán jazdu na Homôlku. Na vrchole schôdza. Jožo prinesie nové tričká. Juro zase vesty bez loga. Budete referovať čo ste už zabezpečili na ZRAZ ČEZETA.

lubovida

 

20. 02. 2011

Prítomní:

09. 01. 2011

Prítomní: Štefanec P., Bobok, Ondrejka J., Vida, Chlepko, Ondrejka M., Balážiková, Balážik, Štanga, Drozd, Svitok, Štefanec V., Hudeček, Magdin,

Predseda klubu zostáva Peter Štefanec, Podpredsedovia Vladimír Bobok a Juraj Ondrejka, hospodár klubu bol zvolený Ľubomír Vida. Prijali sme nových členov: Vincent Drozd, Jozef Svitok a Vladimír Štefanec. Dušan Magdin na vlastnú žiadosť nebude člen klubu, bude sa len príležitostne zúčastňovať akcií klubu.

Prehodnotili sme ekonomiku klubu, každý člen si musí doplaťiť členské za predchádzajúce roky, v hodnote 3€ za mesiac. Noví členovia si zaplatili vstupný poplatok 10€.

Odsúhlasili sme členské známky do AHV vo výške 7,50€ pre členov klubu a 10€ pre nových členov.

Štefananec P. a Vida musia navštíviť Petra Mokrého a prevziať financovanie klubu.

Dohodli sme klubové akcie na rok 2011. Podrobne rozpísané v sekcií Čo plánuješ?