2010

 

28. 02. 2010

prítomní: Balážik, Bobok, Hudeček,  Ondrejka J., Ondrejka M., Štefanec, Vida, Štanga.

neprítomní: Balážiková, Barborková, Chlepko, Kopečný, Luchavová, Magdin, Maliarik, Mokrý,

 

03. 01. 2010

prítomní: Balážik, Balážiková, Barborková, Bobok, Hudeček, Chlepko, Kopečný, Luchavová, Ondrejka J., Štefanec, Vida, Štanga.

neprítomní: Magdin, Maliarik, Mokrý, Ondrejka M.