údaje pre platbu na účet

IBAN: SK44 0900 000000 0370185743

Variabilný symbol: číslo Vášho preukazu AHV

do poznánky Vaše meno a priezvisko