údaje pre platbu na účet

IBAN: SK44 0900 0000 0003 7018 5743

Variabilný symbol = číslo Vášho preukazu AHV

do poznánky Vaše meno a priezvisko