Členovia klubu

Marek Štanga

Marek Štanga

predseda veterán klubu, Telefón: +421903275172, Email: ogar69972@gmail.com  

Viac

—————

Matej Ondrejka

Matej Ondrejka

podpredseda veterán klubu, klubový fotograf, Telefón: +421 911 817 507, Email: matriozo@centrum.sk

Viac

—————

Ľubomír Vida

Ľubomír Vida

správca webu, Telefón: +421 903 476 848 Email: lubovida@gmail.com

Viac

—————

Peter Štefanec

Peter Štefanec

člen klubu, Telefón: +421 915 664 007, Email: pstefanec@yahoo.com  

Viac

—————

Bobok Vladimír

Bobok Vladimír

člen klubu, Telefón: +421 907 165 602, Email: vlado.bobok@centrum.sk  

Viac

—————

Juraj Ondrejka

Juraj Ondrejka

člen klubu, Telefón: +421 903 405 281,                 +421 905 435 477, Email:

Viac

—————

Jozef Chlepko

Jozef Chlepko

člen klubu, Telefón: +421 911 700 838, Email:

Viac

—————

Peter Kohút

Peter Kohút

člen klubu, Telefón: +421 908 711 198, Email:  

Viac

—————

Vincent Drozd

Vincent Drozd

člen klubu, Telefón: +421 907 606 895, Email:

Viac

—————

Vladimír Štefanec

Vladimír Štefanec

člen klubu, Telefón: +421 911 773 639, Email:  stefanecv@yahoo.com

Viac

—————

Roman Kopečný

Roman Kopečný

člen klubu, Telefón: +421 905 759 210, Email: romankopec@centrum.sk

Viac

—————

Vladimír Opatík

Vladimír Opatík

člen klubu, telefon :  0903 138 598, email   :  vladimir.opatik@zoznam.sk

Viac

—————

Vladimír Hudeček

Vladimír Hudeček

člen klubu, Telefón: +421 902 316 431, Email:

Viac

—————

Ivan Škultéty

Ivan Škultéty

člen klubu, Telefón: +421 917 240 680, Email:  

Viac

—————

Miroslav Gogola

Miroslav Gogola

  Telefón: +421 905 253 112

Viac

—————

Tibor Schvarc

Tibor Schvarc

člen klubu, Telefón: +421 917 142 610

Viac

—————

Viliam Trokan

Viliam Trokan

člen klubu, Telefón: +421 907 160 601

Viac

—————