ZETKA v Banskej Bystrici     FOTO

Dňa 25.9.2011 sa konal 3.ročník zrazu Zetiek,ktorý sa poriadal VK Banská Bystrica.Za náš klub som sa zúčastnil ja a Vlado Bobok,ktorý so mnou šiel iba do miesta štartu.Potom sa vrátil.Pripojil sa k nám aj Peťo Kohút na krásnej Čezete 250 rok 1936.Počet Zetiek bol cca 30 kusov+sprievodné motocykle iných značiek.
Trasa viedla zo Žiaru nad Hronom(motorest Valašský Šenk)do Sklených Teplíc kde bola prvá zastávka v areáli kúpeľov.Zdržali sme sa asi hodinu.Potom sme pokračovali do Banskej Štiavnice,kde sme mali zabezpečený aj obed.Motocykle sme mali odstavené na námestí.Zo Štiavnice sme vyrazili smerom na Pukanec do Novej Bane,kde sme mali pred mestským úradom pripravené malé občerstvenie.Po asi 45 minútach sme sa vydali smerom na
Žarnovicu,späť do miesta štartu v Žiari nad Hronom.Tam bolo záverečné vyhodnotenie a rozchod.
Keďže počasie vyšlo excelentne aj celá akcia nemohla skončiť inak.

Marek


25. 9. 2011 ČEZETA

 Nedeľa  
 25. septembra  
2.ročník Stretnutie majiteľov motocyklov ČZ
usporiadateľ :  VK Banská Bystrica
miesto konania :  Banská Bystrica
kontakt :  p.Dedina Ivan, THK 8, Banská Bystrica tel. 0908243199
počet HV :  40   počet účastníkov : 50
E-mail :  veteranklub.bb@gmail.com