11. 06. 2011 Námestovo

 Sobota  
 11. júna  
ORAVSKÝ VETERÁN
usporiadateľ :  KHV Žilina
miesto konania :  Námestovo
kontakt :  p.Imrich Jatyel, Mieru 296/45, 029 01 Námestovo, tel.: 0905923731
štartovné :  26,-- Eur   členovia AHV SR : 22,-- Eur  
počet HV :  neobmedzený   počet účastníkov : neobmedzený
E-mail :  jatyel@stonline.sk