15. - 17. 7. 2011 Ružomberok

 Piatok - Nedeľa  
 15. - 17. júla  
14.ročník RUŽOMBERSKÁ RUŽA VETERÁNOV
usporiadateľ :  AMK Ružomberok
miesto konania :  Ružomberok
kontakt :  p.Marián Sila, Tichá 10, 034 01 Ružomberok, 0907 168 506
počet HV :  100   počet účastníkov : 150
E-mail :  silamarian@centrum.sk