O našom zraze vysielala regionálna televízia Prievidza krátky klip. Nájdete ho po kliknutí na nasledujúci odkaz, nastavte si 24:34 minútu klipu.

https://www.rtvprievidza.sk/video/noviny25.wmv