21.05.2018 11:29

Splav Dunajca

kus účastníci noclah raňajky večera/ grilovačka poznámka
           
1 Ondrejka M. 3x 3x 3x velorex
2 Trokan V. 3x 3x 3x plasťak
3 Trokanová M. 3x 3x 3x plasťak
4 Trokanová K. 3x 3x 3x velorex
5 Opatík V. 3x 3x 3x velorex
6 Opatík V.  3x 3x 3x velorex
7 Opatíková A. 3x 3x 3x velorex
8 Drozd V. 3x 3x 3x Jawa 350
9 Kopečný R. 3x 3x 3x velorex
10 Kovař P. 3x 3x 3x velorex
11 Bobok V. 2x 2x 2x Jawa 350
12 Schwarc T. 2x 2x 2x Jawa 350
13 Štanga M. 2x 2x 2x ?
14          
15          
16          
17          

—————

Späť